FYSIOTERAPEUT

Alle fysioterapeuter hos oss er offentlig godkjente av statens autorisasjonskontor. De er også organisert under enten NFF eller PFF (norsk fysioterapiforbund eller private fysioterapeuters forbund).

HEGE BULL SKARVATUN

61236131_399354004127542_679725023804312
Halvor Laastad Gulliksen

 

Fysioterapeut (m/driftstilskudd)

Halvor tilbyr utredning og behandling av de fleste plager innen muskel- og skjelettsystemet. Han har også videreutdanning i diagnostisk ultralyd gjennom universitetet i Bergen og benytter ved behov dette i utredning av muskel- og skjelettplager.