top of page

HVA ER FYSIOTERAPI

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjons-kontor for helsepersonell. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Fire historier om fysioterapi

​Her får du fire historier om verdien av god fysioterapi for den enkelte og for samfunnet. Fire historier om fysioterapi som en investering i fysisk og psykisk helse, arbeidsførhet, livskvalitet og livsglede.

  • Fysioterapi gjør at mange som ville ha vært 100 prosent sykmeldte, kan holde seg helt eller delvis i jobb. Dette gjelder både de som har fått en akutt sykdom eller skade og alle som lider av kroniske sykdommer som begrenser kroppens bevegelighet.

  • For den som rammes av slag, er det viktig å komme raskt i gang med opptrening. Som i all annen trening er det viktig å trene riktig og ofte. Da kan du bokstavelig talt komme deg raskt på beina igjen.

  • Se video og les mer her

Pasientbrosjyrer 

Her finner du pasientbrosjyrer utgitt av NFFs faggrupper. 

Øvelser 

Her finner du noen generelle øvelser for barn, eldre, gravide, for rygg og mage, nakke og skulder, kne og hofte. I tillegg finner du avspenningsøvelser, tøyningsøvelser og øvelser du kan gjøre på arbeidsplassen.

bottom of page